Ibnu Haitham - Filsuf & Ilmuwan Optik Dari Bazrah

 Gambar Ibnu Haitham menurut uang kertas  Ibnu Haitham - Filsuf & Ilmuwan Optik dari Bazrah
Ibnu Haitham
Basra,965 - Kairo 1039
Gambar Ibnu Haitham menurut uang kertas 10 dinar Irak tahun 1982

Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab:ابو علی، حسن بن حسن بن الهيثم) atau Ibnu Haitham, dibarat lebih dikenal dengan nama Alhazen. Adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya, dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat, seperti Roger Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop.

Walaupun Haytham lebih dikenal dalam bidang sains dan pengobatan, tapi dia juga ahli dalam bidang agama, falsafah, dan astronomi.


Perjalanan hidup

Dikalangan cendikiawan Barat, Haytham dikenal dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H atau 965 Masehi. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi karyawan pemerintah ditempat kelahirannya. Setelah dua lama bekerja dipemerintahan, Haytham pergi ke Ahwaz dan Mesir diperjalanan ke Ahwaz, Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yg luarbiasa.

Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir Haytham melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar.

Haytham sudah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, mate­matika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia, sudah menjadi salah satu Surat keterangan yg penting dalam bidang kajian sains di Barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga ketika ini diberbagai Universitas di seluruh dunia.


Karya dan penelitian

Sains

Ibnu Haitham yaitu ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya sudah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data utama mengenai cahaya.

Beberapa buah buku tentang cahaya yg ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas tentang senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana.

Menurut Ibnu Haitham, cahaya fajar bermula apabila mata­hari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Rona merah pada senja pula akan hilang apabila mata­hari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Dalam kajiannya, dia juga sudah berhasil menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya.

Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yg dibakar, dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu sudah digunakan oleh para ilmuwan di Itali bagi menghasilkan kaca pembesar yg pertama di dunia.

Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trricella yang mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haitham juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haitham tentang jiwa manusia sebagai sesuatu rentetan perasaan yg bersambung-sambung secara teratur sudah memberikan ilham kepada ilmuwan barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori dia sudah membawa kepada penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yg dapat kita lihat pada masa kini.


Filsafat

Selain sains, Ibnu Haitham juga banyak menulis tentang falsafah, logik, metafizik, dan masalah yg berkaitan dengan keagamaan. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu.

Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.

Dia juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai seluruh pandangan yg sedia ada. Jadi, pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti.

Bagi Ibnu Haitham, falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik, sains, dan ketuhanan. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan buat menguasainya seseorang itu perlu memakai waktu mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan.


Karya

Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila dia begitu gairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Sehingga kini dia berhasil menulis banyak buku dan makalah. Di antara buku hasil karyanya:
  • Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya;
  • Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib tentang ilmu geometri;
  • Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah mengenai algebra;
  • Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yg mengupas mengenai arah kiblat untuk segenap rantau;
  • M.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak.
  • Selebaran fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.
Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan filsafat amat banyak. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan hingga saat ini.

Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yg patut kepada dia. Tapi sesungguhnya, barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam karena tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi kegelapan. (Sumber: Wikipedia)

Posting Komentar

© Suka Sejarah. All rights reserved. Developed by Jago Desain