Tabiin

Kisah Al-Qamah - Sahabat Rasul Yang Durhaka Kepada Ibunya

‘Alԛаmаh аdаlаh ѕеоrаng ѕаhаbаt уаng ѕаngаt tааt. Iа tіdаk реrnаh lаlаіkаn ѕhаlаt. Fаdhu аtаuрun ѕunnаh. Amаlаn рuаѕа dаn ѕеdеkаh tіdаk реrnаh tеrlеw…

Amir bin Syurahbil asy-Sya’bi - Tabi'in yang Luas Ilmunya

Masjid Badshahi, / Royal Mosque di Lahore, Pakistan. [Foto Oleh: Kaleem Sajid ] Amir bin Syurahbil atau yang lebih dikenal dengan Asy Sya’bi , m…

Biografi Imam Abu Hanifah - Orang Pertama Peletak Dasar-dasar Fikih

Masjid Abu Hanifah, di Baghdad, Iraq Foto dari: Baghdad Arab Capital of Culture for 2013 Namanya adalah Nu’man bin Tsabit Al-Marzuban namun b…

Sa’id bin Jubair - Tabi'in yang Wafat karena Dipenggal

Masjid Asafi di Lucknow, India. [Foto : Wikipedia: Sayed Mohammad Faiz Haider ] Sa’id bin Jubair adalah seorang tabi’in, ahli fiqih dan periwayat…

Umar bin Abdul Aziz - Khalifah Bani Umayyah yang Bikasana dan Sederhana

Masjid Abuja National di Abuja, Nigeria. [Foto: Master XPO ]   Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang saleh, kharimasti…

Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah - Tabi'in yang Miliki Hafalan Kuat dalam Hadits

Masjid Al Samha, Abu Dhabi, U.A.E. [Foto: Syed M Rafiq ]   Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri , termasuk shighar at-tabi’in (tabi’…

Muhammad bin Sirin - Salah Seorang Ulama Besar dari Kalangan Tabi'in

Masjid di Larabanga Ghana, [Foto: stignygaard ] Muhammad bin Sirin al-Anshari , ia adalah seorang Tabi'in ahli fiqh yang zuhud dan tekun beri…

Al-Hasan Al-Bashriy - Tabi'in, Putra dari Bekas Hamba Sahaya

Masjid Quba -  Masjid pertama yang dibangun Rasulullah Al-Hasan Al-Bashriy adalah putra salah seorang sahaya wanitanya Ummu Salamah ra (salah …

Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq

Masjid Wazir Khan Pakistan [Foto: Guilhem Vellut ]  Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq adalah seorang tabi’in, satu dari tujuh fuq…

Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib

Masjid di Xian, China. [Foto: Helen Kuyper ]  Ali Zainal Abidin  (Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib)  / Ali bi…

Muhammad al-Hanafiyyah bin Ali bin Abi Thalib - Tabi'in yang Santun, Cerdas, Bijak dan Berakhlak Lembut

Masjid di Brunei Darussalam. [Foto: tylerdurden1 ] Muhammad al-Hanafiyyah adalah putra dari Ali ibn Abi Thalib hasil pernikahannya dengan Khaul…
© Suka Sejarah. All rights reserved. Developed by Jago Desain